top of page

VERKOOPVOORWAARDEN

VERKOOPVOORWAARDEN

De GARDONI-zusters, die actief zijn in de creatie, productie, distributie en verkoop van kunstvoorwerpen onder het merk GARDONI, zijn van plan de verkoop van haar producten te promoten via hun website www.GARDONIART.com.

De verkoop is uitsluitend detailhandel.

 

IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

De verkoper is Miriam GARDONI, gevestigd in Borgo del Gallo n. 2 Parma, Italië, btw-nummer 02892620341.

 

INFORMATIE MET BETREKKING TOT PRODUCTEN

De site biedt alle informatie met betrekking tot de te koop aangeboden producten: materialen, kleuren, afmetingen, gewichten, fotografische afbeeldingen en prijzen.

 

PRIJZEN VAN PRODUCTEN

De prijs is uitgedrukt in euro's en is inclusief btw, indien de producten binnen de Europese Unie worden geleverd. Indien de producten daarentegen buiten de Europese Unie worden geleverd, is de prijs exclusief btw.

GARDONI zal een bijdrage vragen voor de verzendkosten die variëren naargelang het type levering, de hoeveelheid, het volume en het gewicht van de te leveren producten, ook rekening houdend met hun bestemming. De gevraagde bijdrage voor de verzendkosten wordt apart van de prijs vermeld voordat de bestelling door de klanten wordt verzonden en zal samen en tegelijk met de betaling van de prijs worden betaald. Alle belastingen, heffingen, heffingen en andere heffingen voorzien door de wetten van de staat waar de producten zullen worden geleverd, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klanten.

 

FINALISERING VAN HET CONTRACT

Alvorens tot aankoop over te gaan, is de Klant verplicht om alle informatie die hem wordt meegedeeld aandachtig te lezen: algemene verkoopvoorwaarden, informatie over privacy, voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht, leveringskosten enz.; hij is ook verplicht om te controleren wat er is ingevoerd in het gedeelte "Winkelwagentje". Daarom moet de Klant zich identificeren om de bestelling te voltooien: als hij al over de toegangsgegevens beschikt, volstaat het om een e-mailadres en wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot zijn account om zich te identificeren;

als hij geen account op de site heeft, kan hij er een aanmaken, met vermelding van zijn persoonlijke gegevens, zijn e-mailadres, zijn woon- en factuuradres, het leveringsadres van de producten, indien verschillend van het vorige. De klant moet ook bevestigen:

het e-mailadres waar u de orderbevestiging kunt ontvangen; de wijze van verzending van de goederen;

dat ik de algemene verkoopvoorwaarden heb gelezen en geaccepteerd. Door het bestelvoorstel in te dienen, verbindt de Klant zich ertoe deze verkoopvoorwaarden te aanvaarden en na te leven en de prijs van de bestelde producten te betalen. Het contract komt tot stand wanneer de klant de orderbevestiging ontvangt op het e-mailadres dat tijdens de bestelfase is opgegeven. De bevestiging bevat alle informatie met betrekking tot de bestelling: het nummer dat eraan is toegekend, de aankoopdatum, het bestelde product, de prijs, de leveringskosten, het betaalde bedrag, de procedures voor het uitoefenen van het herroepingsrecht, een kopie van de algemene verkoopvoorwaarden.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

Betalingen kunnen uitsluitend worden gedaan met PayPal-betaalmethoden. In het geval dat het om welke reden dan ook niet mogelijk is om het verschuldigde bedrag te debiteren, wordt het verkoopcontract automatisch geannuleerd.

 

LEVERING

De producten worden na registratie van de betaling geleverd op het adres dat door de Klant is opgegeven in het bestelvoorstel. Voor elke bestelling wordt een verkoopfactuur opgemaakt, die samen met de bestelling per e-mail en per post wordt verzonden op basis van de gegevens die zijn verzonden op het moment van aankoop in het item "factureringsgegevens". De producten worden geleverd door de door GARDONI gekozen koerier tijdens werkdagen. De leveringen moeten gebeuren binnen 30 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de orderbevestiging door de Klant, behalve in geval van overmacht. Als de levering niet binnen de bovengenoemde termijn kan plaatsvinden, kan de klant het contract herroepen en moet GARDONI alle bedragen die al krachtens dit contract hebben ontvangen, onverwijld terugbetalen. Op het moment van levering moet de Klant de integriteit van het pakket controleren en, in het geval dat het beschadigd is, het pakket onder voorbehoud aanvaarden en zijn klachten melden op de leveringsbon.

 

CONFORMITEIT VAN DE BESTELDE PRODUCTEN

Indien het product, na te zijn bekeken door vakmensen die voor GARDONI werken, niet voldoet aan wat op de site te koop wordt gepromoot, worden er geen retourkosten in rekening gebracht en, in het geval dat het mogelijk is om het te repareren of te vervangen, de kosten van het gerepareerde product zijn voor rekening van GARDONI. Als reparatie of vervanging niet mogelijk is, kan de klant het contract ontbinden en worden alle gemaakte kosten, inclusief verzend- en retourkosten, vergoed.

 

HERROEPINGSRECHT

De Klant kan zijn herroepingsrecht zonder gegronde reden uitoefenen binnen en niet later dan 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het gekochte product. De wens om de producten te retourneren moet worden uitgedrukt door een e-mail te sturen naar het adres, met vermelding van het bestelnummer, de klantgegevens, de producten waarvoor het herroepingsrecht moet worden uitgeoefend. De terugzending moet op de volgende manieren gebeuren: binnen 14 dagen na de mededeling aan GARDONI, waarmee de wens tot herroeping van het contract werd uitgedrukt, moet de Klant de producten aan GARDONI terugsturen naar het volgende adres:

 

GARDONI borgo del Gallo n. 2 - 43021 Parma, Italië

 

Geretourneerde producten mogen absoluut niet gebruikt of beschadigd zijn. Ze moeten in hun originele verpakking worden verpakt, zonder de dozen, accessoires en documenten die erin zijn meegeleverd, in perfecte staat te vergeten, zodat ze later kunnen worden doorverkocht.

De Klant moet het op de achterkant ondertekende aankoopbewijs in de verpakking steken. De retourkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij de non-conformiteit van de producten wordt erkend. GARDONI behoudt zich het recht voor om retourzendingen van producten die, volgens de analyse van haar meesters, lijken te zijn gebruikt of op enigerlei wijze beschadigd, gewijzigd of bevuild zijn, niet te accepteren en daarom niet terug te betalen. In geval van herroeping zal GARDONI de prijs van de producten volledig terugbetalen uiterlijk 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de producten, volgens de betaalmethode die is gekozen op het moment van aankoop.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Deze verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Italiaanse recht. Elk geschil dat voortvloeit uit de toepassing of interpretatie van deze voorwaarden zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Parma.

Contact
bottom of page